Правила на играта

Национална консуматорска промоционална кампания
„Зареди с енергия“

Правила за провеждане и за участие в промоционалната кампания /Играта/:

1. Организатор

1.1 Играта е организирана от „Престиж-96“ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Изпълнител на промоцията е „ЛИНК Мобилити България“ EАД, ЕИК 131384920, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

1.2 Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestigepromo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в интернет страницата си на адрес www.prestigepromo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: 02 419 12 55 и/или 0898 150 555 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

1.3 Играта „Зареди с енергия“ се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на продуктите на „Престиж-96“ АД.

2. Период и място на провеждане на играта

2.1 Периодът на Играта „Зареди с енергия“, наричана по-долу за краткост „Играта“, стартира от 00:00 ч. на 01.04.2024 г. и продължава до 24:00 ч. на 15.05.2024 г.

2.2 Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3 Играта е валидна на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1 В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96“ АД и „ЛИНК Мобилити България“ EАД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

3.2 Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда от вид по т. 6.1, при условията на т. 6.2.

3.2 Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Участващи продукти

4.1 В Промоцията участват всички опаковки на следните артикули, а именно:

ХИПЕР Класик 50г тунквани вафли

ХИПЕР Лешник 50г тунквани вафли

ХИПЕР Мляко и какао 50г тунквани вафли

ХИПЕР Вафлени торти Мляко и фъстъци 167г тунквани вафли

ХИПЕР Вафлени торти Какао и фъстъци 167г тунквани вафли

ТРОЯ Класик 28г тунквани вафли

ТРОЯ МАКСИ Класик 49г тунквани вафли

ТРОЯ Gold 28г тунквани вафли

ТРОЯ Лешник 28г тунквани вафли

Троя Сладолед ягода 23г тунквани вафли

Троя Сладолед ванилия 23г тунквани вафли

ПРЕСТИЖ 30г тунквани вафли

ПРЕСТИЖ Тахан 30г тунквани вафли

СПОКО Фъстъци 35г тунквани вафли

СПОКО МАКСИ Фъстъци 49г тунквани вафли

СПОКО Кокос 42г тунквани вафли

5. Механизъм на Играта:

5.1 Купи продукти с марка ХИПЕР, ПРЕСТИЖ, СПОКО или ТРОЯ на „Престиж-96“ АД за минимум 2 лв. (два лева). Необходимо условие е закупуването на вафли ХИПЕР, ПРЕСТИЖ, СПОКО или ТРОЯ на „Престиж-96“ АД на общата стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка (фискален бон), или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

5.2 Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти, участващи в промоцията, както и номера на касовата бележка, или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД, на интернет страницата  www.prestigepromo.bg и автоматично участваш в седмичните тегления на награди – едни от 100 безжични слушалки, една от 20 смарт гривни или един от 20 ваучера на стойност 100 лв.

5.3 За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

 • Да въведе всички цифри от номера на фискалния бон (касова бележка). Непълното въвеждане на номера на фискалния бон води до невалидна регистрация. Номерът на фискалния бон трябва да не участва в други игри, провеждани от организатора;
 • Да въведе сумата от фискалния бон (касовата бележка)
 • Да приложи снимка на фискалния бон във формат .PNG, .JPG, JPEG и HEIC, максимален размер на файла: 20 MB
 • Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
  • Ще запази и покаже фискалния бон (касовата бележка), регистрирани в Играта, на Организатора и на куриера за получаването на наградата;
  • След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
  • След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

5.4 С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в Играта.

5.5 При правилно регистриран номер на касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация за награда.

5.6 След успешна регистрация на една касова бележа при условията на настоящата Игра, участникът автоматично ще участва в седмичните тегления на награди – безжични слушалки, смарт гривна или ваучер на стойност 100 лв., съгласно т. 6. Спечелилите награди ще бъдат обявявани в секция „Печеливши“ на www.prestigepromo.bg всяка седмица до края на играта.

5.7 Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.04.2024 г. или след 23:59 ч. на 15.05.2024 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.8 В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да прави множество регистрации на касови бележки при условията на настоящата Игра с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда. Един участник може да направи най-много 5 бр. регистрации в рамките на едно денонощие (24 часа). Един участник може да направи най-много 50 бр. регистрации общо за целия период на провеждане на Играта.

5.9 С участието си в Играта и при изпълнение на настоящите условия, всеки участник може да спечели най-много общо три награди, по една от всеки вид: безжични слушалки, описани в т. 6.1, б. „а“, смарт гривна, описан в т. 6.1, б. „б“, както и ваучер на стойност 100 лв. по т. 6.1, б. „в“.

5.10 Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие за награди.

5.11 Организаторът може да използва данните от фискалния бон за верифициране в мобилното приложение на НАП - NRA mobile за проверка на предадени данни в НАП за конкретна продажба, за която е издаден съответния фискален/системен бон. Проверката се извършва чрез услугата „Проверка на касови бележки“. В случай, че сканираната касова бележка не е регистрирана на сървърите на приходната агенция или в случай на несъответствие, Организаторът ще подаде съответен сигнал до НАП и участникът може да не бъде допуснат до участие в Играта.

6. Награди

6.1 Наградите в Играта са следните видове:

 1. 100 броя безжични слушалки Philips TAT1207 със следните характеристики:
  тип: In ear; True Wireless; с Bluetooth версия 5.2; USB C конектор; Тегло: 0.034 кг; Време за зареждане: 2ч; Автономия: 6ч; Функции: Водоустойчивост, Гласово управление, Микрофон, Външна шумоизолация, Устойчивост на изпотяване; Честотна лента: 20 - 20000 Hz; Максимален обхват на сигнала: 10 м; диаметър на говорителя: 6 мм
 2. 20 броя смарт гривни Xiaomi Mi Band 7PROсъс следните характеристики:
  Размер на екрана: 1.64‘‘; Резолюция: 280х456; Тип батерия: 235 mAh; Технология на дисплея: Amoled; Always on функция на дисплея; Известия обаждания и съобщения, Bluetooth, Пулсомер, Крачкомер, Следене на съня, Изгорени калории, SPO2; GPS навигация; 122 спортни режима; до 12 дни без зареждане; Водоустойчивост: IP65 до 50M, 5ATM; Съвместимост: Android, IOS
 3. 20 броя парични ваучери на стойност 100 лв. GiftCard с възможност за плащане на ПОС терминал във всички търговски обекти, приемащи плащане с карта; с възможност за теглене на пари в брой (само за клиенти на iCard дигитален портфейл) при Общите условия на доставчика, находящи се на https//www.giftcards.eu/bg/faq

6.2 Всеки участник има право да спечели по 1 брой награда от вид.

6.3 За участие в Играта за спечелване на награда e необходимо Участникът да регистрира една касова бележка, или фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД, при условията на настоящата Игра. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за съответния вид награда.

6.4 Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали, са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

6.5 6.5. Определянето на участниците, които печелят наградите, ще бъде извършено на случаен принцип по електронен път измежду всички надлежно регистрирани участници, съгласно настоящите Правила. За определянето на печелившите ще бъде използван широко употребяваният софтуерен фреймуърк (софтуерна рамка) – Laravel. Механиката на действие включва следните последователно осъществяващи се елементи: постъпват всички регистрирани кодове, отговарящи на условията, заложени през административния панел, кореспондиращ на съответния масив от данни; прилага се вградената в програмния език функция за разбъркване на елементите в масива от данни (shuffle PHP); резултатите се записват в нова колекция – масив от данни. Горепосочената функция за разбъркване представлява широко разпространен за целта „рандъм“ (на случаен принцип) генератор с алгоритъм Mersenne Twister, който на ниско ниво използва различни стойности от данните на процесора, на температурата му, на микровремето, тактовата честота и пр., както и чрез линейно повторение на матрицата над ограничено двоично поле F₂.
С цел разпределение разпределение на наградите по точка 6.1. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

 • Първо теглене (08.04.2024 г.) – 16 броя безжични слушалки; 3 броя смарт гривни; 3 броя ваучери на стойност 100 лв.
 • Второ теглене (15.04.2024 г.) – 16 броя безжични слушалки; 3 броя смарт гривни; 3 броя ваучери на стойност 100 лв.
 • Трето теглене (22.04.2024 г.) – 16 броя безжични слушалки; 3 броя смарт гривни; 3 броя ваучери на стойност 100 лв.
 • Четвърто теглене (29.04.2024 г.) – 16 броя безжични слушалки; 3 броя смарт гривни; 3 броя ваучери на стойност 100 лв.
 • Пето теглене (07.05.2024 г.) – 16 броя безжични слушалки; 3 броя смарт гривни; 3 броя ваучери на стойност 100 лв.
 • Шесто теглене (16.05.2024 г.) – 20 броя безжични слушалки; 5 броя смарт гривни; 5 броя ваучери на стойност 100 лв.

6.6 При спечелване на награда, печелившият ще бъде информиран на посочения телефонен номер при регистрацията, както и ще бъде инструктиран как да получи спечелената награда. Всяка седмица на сайта www.prestigepromo.bg ще бъде обновяван списъкът с печеливши от предходната седмица. Оповестяването ще се извърши чрез изписване на част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

6.7 Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез потвърждение на посочения телефонен номер при регистрацията. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

6.8 Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.9 Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) регистриране на един и същ касов бон повече от един път, сменяйки или добавяйки една или повече цифри; д) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Организаторът си запазва правото по всяко време да поиска от всеки от участниците да предостави копия и оригинали за проверка от всичките регистрирани фискални бонове от съответния участник. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от Национална агенция по приходите и териториалните ѝ поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

7. Получаване на наградите

7.1 Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

7.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.3 Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

7.4 Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера или на представител на Организатора фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в тегленето, включително и тези, с които е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

8. ДРУГИ

8.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

8.2 Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestigepromo.bg.

8.4 OРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestigepromo.bg.

8.5 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestigepromo.bg.

8.6 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestigepromo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

8.7 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 01.04.2024 г.

8.8 При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1 За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон 02 419 12 55 и/или 0898 150 555 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1 Защита на личните данни

10.1.1 Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

10.1.2 Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96" АД.

10.1.3 Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.

10.1.4 Всеки участник предоставя необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

10.1.4.1 Администриране на промоционалната кампания;

10.1.4.2 Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

10.1.5 Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

10.1.6 Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

10.1.7 С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:

10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;

10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

10.1.7.3 изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

10.1.8 Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.

10.1.9 Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

10.1.10 Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

10.1.11 Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.

10.1.12 Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.

10.1.13 В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.

10.1.14 Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:

10.1.14.1 информация за процесите на обработка;

10.1.14.2 достъп до обработваните лични данни;

10.1.14.3 преносимост на личните данни;

10.1.14.4 коригиране на неточни данни;

10.1.14.5 ограничаване на обработването;

10.1.14.6 възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

10.1.14.7 изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

10.1.15 Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл GDPR@prestige96.bg , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

10.1.16 В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

11. Прекратяване на Играта

11.1 Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: www.prestigepromo.bg.