logos

За да участваш в играта, закупи продукти с марка Роден край на „Престиж-96“ АД за минимум 5 лв. Регистрирай
номера на касовата бележка на www.prestigepromo.bg и разбери веднага дали печелиш един от 10 уреда AirFryer
или един от 100 кулинарни сета. Промоцията е с период от 02.10.2023 г. до 30.11.2023 г. Печелившите ще бъдат
обявявани в края на всяка седмица до 30.11.2023 г.